Acasă Educaţie Care sunt etapele de urmat în cazul executării silite?!

Care sunt etapele de urmat în cazul executării silite?!

1109
0

Avocat Doina MAZĂRE ■

Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătorești     (hotărârile definitive, hotărârile cu executare provizorie) ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu (înscrisuri autentice notariale, titlurile de credit, hotărârile arbitrale etc.)

       Cererea de executare silită este formulată de  creditor iar executorul judecătoresc va dispune înregistrarea acesteia.

       Executorul judecătoresc se pronunță asupra încuviințării executării silite, prin încheiere, fără citarea părților.

        Încuviințarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc competent să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

           Încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării și se extinde și asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviințate.

          Comunicarea actelor de procedură se  face de către executorul judecătoresc prin intermediul agentului său procedural,  sau potrivit dispozițiilor legale prin citarea și comunicarea actelor de procedură.

           Dupa primirea cerererii de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea acesteia și deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de executare.

            Încheierea se comunică de îndată creditorului. În cazul în care executorul judecătoresc refuză deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării, la instanța de executare.

              Executorul judecătoresc va solicita încuviințarea executării de către instanța de executare, în maximum 3 zile de la înregistrarea cererii,  in baza unui dosar care trebuie sa cuprindă : cererea creditorului,  în copie certificată de el pentru conformitate cu originalul,  titlul executoriu, încheierea și dovada achitării taxei judiciare de timbru.

            Cererea de încuviințare a executării silite se soluționează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea  ei de către  instanîa de judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților.

              Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 48 de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunțare.

              Creditorul poate  să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviințarea să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalitățile de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor sale, inclusiv a cheltuielilor de executare.

              Încuviințarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul țării și se poate se extinde și asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviințate.

              Instanța  de judecată poate respinge cererea de încuviințare a executării silite numai dacă: cererea de executare silită este de competența altui organ de executare decât cel sesizat; hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie titlu executoriu; înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întrunește toate condițiile de formă; creanța nu este certă, lichidă și exigibilă; titlul cuprinde dispoziții care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită; ori alte impedimente.

            Încheierea prin care instanța admite cererea de încuviințare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac, însă poate fi cenzurată în cadrul contestației la executare silită.

            Încheierea prin care se respinge cererea de încuviințare a executării silite poate fi atacată numai cu apel exclusiv de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare.

             Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești stabilește și actualizează cu aprobarea ministrului justiției, onorariile minimale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești.

              Prin Ordinul 2550/2006 din 14/11/2006 al Ministrului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, au fost stabilite onorariile minimale – maximale  care pot fi percepute de executorii judecatoreşti, în cazul executarii silite.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.