Acasă Economic Compania Naţională Administrația Porturilor Maritime Constanța are un portofoliu investiţional de peste...

Compania Naţională Administrația Porturilor Maritime Constanța are un portofoliu investiţional de peste 200.000.000 de euro, până în 2024

4247
0

Dan MIHĂESCU

Strategia de Dezvoltare a Companiei Naţionale Adminsitraţia Porturilor Maritime (CNAPM) S.A. Constanţa, are planificate investiţii în echivalentul a de peste 200.000.000 de euro, din fonduri europene și din surse proprii,  în perioada 2021-2024 dintre care 69 de milioane de euro (fără TVA), sunt pentru anul în curs, ceea ce reprezintă o creştere cu 50% faţă de bugetul anului anterior, parte a finanţării de 90 de milioane de euro asigurate prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) a declarat directorul general, Florin Goidea, pentru gazeta Sentinela.

Conform sursei citate, CNAPM este implicată, în prezent, în realizarea unor proiecte majore de infrastructură, cu valoarea totală de 90 milioane euro (fără TVA).

“În primul rând este vorba despre extinderea la patru benzi a drumului dintre Poarta 7 și joncțiunea cu obiectivul “Pod rutier CDMN” cu drumul care realizează legătura între poarta 9 și poarta 8 spre zona de Nord a Portului Constanța, cu o valoare estimată de 24 milioane euro (fără TVA) la care costurile de pregătire a proiectului, de 1.433.570 lei fără TVA, au fost susţinute de noi, studiul de fezabilitate fiind în curs de finalizare”, precizat Florin Goidea.

De asemenea, potrivit directorului general Florin Goidea, sunt aprobate şi în diferite stadii de lansare proiecte precum:”Extinderea la 4 benzi a drumului dintre Poarta 10 bis – Poarta 10, “Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța”, “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare– etapa 1”, sau, “Extinderea cheurilor danelor 10 și 12 din Zona Midia, inclusiv consolidări în spatele cheurilor” –  la care studiul de fezabilitate, în curs de elaborare, a fost realizat finanţare proprie şi a fost deja depusă documentația pentru obținerea avizelor”.

În acelaşi timp, pentru următorul Program Operațional Transport 2021-2027, sunt în pregătire proiecte de dezvoltare a Portului Constanţa care totalizează peste 200 milioane euro precum: Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere (drumuri, pasaje, inclusiv pod rutier peste canalul de legătură) și de acces în Porturile Constanța și zona Midia cu valoarea estimată a lucrărilor aferente proiectului 100 milioane euro (inclusiv TVA), fiind în procedura de licitație pentru realizare studiului de fezabilitate, finanțarea de aproximativ 670.000 euro fiind prevăzută din surse proprii ale CN APM SA Constanța pentru asigurarea maturității proiectului la momentul aprobării POT 2021-2027. 

În prezent, urmează să fie semnat studiul de fezabilitate la proeictul “Dragaje de investiții in Porturile Constanta, Mangalia si zona Midia (inclusiv lărgire gura de acces)”, cu o valoare estimată a lucrărilor de 120 milioane euro (inclusiv TVA), la care costurile aferente de pregătire, de cca 2,5 milioane lei, au fost asigurate tot din surse proprii şi … evident, “Revizuirea Master Planului Portului Constanta” proiect la care este în curs de finalizare documentația de licitație și lansarea procedurii. Finanțarea de 2,5 milioane lei este asigurată din surse proprii ale CN APM SA Constanța pentru actualizarea strategiei de dezvoltare a companiei în conformitate cu necesitățile actuale și cu oportunitățile de finanțare din fonduri nerambursabile (POT 2021-2027, PNRR, CEF, alte programe)”, a adăugat Goidea.

                Portul Constanța s-a concentrat în ultima perioadă pe potențialul de dezvoltare a proiectelor care pot determina  eficientizarea porturilor maritime din punct de vedere energetic și transformarea lor în porturi „verzi”, unul dintre obiectivele majore ale politicii comunitare în domeniul transportului pe apă.

                Eficientizarea porturilor maritime românești din punct de vedere energetic este una dintre prioritățile CN Administrația Porturilor Maritime. Pentru a stabili strategia de dezvoltare s-au făcut primii pași în a actualiza Masterplanul Portului Constanța, tocmai să punem accent pe dezvoltarea de proiecte „verzi“, cum ar fi realizarea unui parc fotovoltaic, investiții în co-generare, etc.

                Urmând aceste direcții, CN APM SA este parte a proiectului EALING, proiect care se referă la posibilitatea alimentării navelor prin surse de energie electrică de la țărm pe timpul staționării în porturi, eliminându-se astfel consumul de carburanți. Prin această metodă, se reduc emisiile de gaze în atmosfera din porturi și zgomotul produs de generatoarele de curent ale navelor.

Alimentarea prin surse de energie de la țărm (OPS – Onshore Power Supply) este considerată o soluție pentru reducerea poluării generate de navele care sosesc în porturile UE. Potențialul acestui tip de alimentare a navelor este evidențiat și în legislația UE privind infrastructura pentru combustibili alternativi, conform căreia alimentarea electrică de la țărm va fi instalată cu prioritate în porturile TEN-T, dar și în alte porturi, până la 31 decembrie 2025.

                Astfel, proiectul EALING își propune să evalueze performanțele operaționale și de mediu ale porturilor și totodată să ofere soluții pentru implementarea infrastructurii și echipamentelor OPS în cele 16 porturi participante.

Aceste porturi fac parte din diferite bazine: Marea Mediterană (Valencia, Barcelona, Ancona, Trieste, Monfalcone, Veneția, Pireu, Rafina și Koper), Marea Neagră (Constanța, Varna și Burgas), Atlantic (Gijon, Huelva, Leixoes și Azore) și Marea Nordului (porturile irlandeze prin intermediul biroului irlandez de dezvoltare maritimă), urmăresc adaptarea la un nou regim de utilizare a combustibililor alternativi în sectorul maritim.


                Proiectul se desfășoară sub inițiativa CEF (Connecting Europe Facility 2019), în perioada iunie 2020 – iunie 2023, având un buget total de 6.960.240 euro, sub coordonarea Fundației Valencia Port. 

                Recent, portul Constanța, prin CNAPM SA, a fost inclus într-un consorțiu internațional format din 46 de parteneri care vor derula proiectul PIONEERS, recent aprobat prin programul european Horizon 2020, buget de 25 milioane euro și are o durată de implementare de cinci ani. PIONEERS (Portable Innovation Open Network for Efficiency and Emissions Reduction Solutions) este un proiect ambițios în domeniul producției și alimentării cu energie curată și a optimizării fluxurilor și transformării digitale, a inovării, parte a Green Deal (Pactul Ecologic European).

                Acesta are ca obiectiv regândirea aspectelor legate de operațiunile portuare, de la operațiuni din terminale, la mobilitate, conectivitate, combustibili până la modele de cooperare și producție, stocare și utilizare a energiei.

Consorțiul este condus de portul Anvers și include porturi, operatori de terminale și transporturi, expeditori, dezvoltatori de tehnologie, institute de cercetare, inovatori și entități publice care vor prezenta soluții concrete pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).

                Porturile​​ Constanța, Barcelona (Spania) și Venlo (Olanda), ca porturi partenere, vor juca un rol activ în maximizarea transpunerii soluțiilor și vor fi implicate să aplice cele mai bune practici rezultate din acest proiect, pași importanți spre transformarea în „porturi verzi“.

                Universitatea Maritimă din Shanghai, universitățile din Genova și Maastricht, sunt de asemenea incluse în acest proiect, alături de alți parteneri din Belgia, Germania, Marea Britanie, Spania, Olanda, Italia,  România, Grecia, Franța şi Portugalia.

CNAPM SA participat anul trecut la lansarea Alianței pentru Hidrogen Curat – EU Clean Hydrogen Alliance, o inițiativă a Comisiei Europene pentru promovarea producției de gaze curate, fără emisii de dioxid de carbon în timpul producției, distribuției și utilizării și suntem interesați de a deveni parte a acestei alianțe, care va gestiona pachetul de investiții în proiectele din acest sector.

Pe 1 iulie 2020, a demarat proiectul DIONYSUS, finanțat din fonduri europene (FEDR, IPA și ENI) în cadrul Programului Transnațional Dunărea ce abordează principalele provocări regionale din domeniul guvernanței infrastructurii, evidențiind acțiunile-cheie necesare pentru a sprijini planificarea transportului și a infrastructurii portuare dunărene, cu un buget total de 3.603.511,25 euro şi durată de implementare de 30 de luni (punct final fiind 31 decembrie 2022).

CN APM SA este un membru cu un rol foarte important în proiect, făcând parte dintr-un consorțiu alcătuit din 26 de parteneri din țări precum România (inclusiv Ministerul Transporturilor), Austria, Slovenia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Moldova, liderul de proiect fiind Pro Danube România – Asociația pentru promovarea transportului pe Dunăre.

Obiectivul principal al DIONYSUS este de a transforma porturile dunărene în huburi performante, mai bine conectate și integrate, care să facă parte din lanțurile de transport multi și intermodale relevante și care sa devină locații preferate pentru dezvoltarea investițiilor în industrie.

CNAPM SA Constanta va participa la realizarea unor studii în domeniul transportului de containere, digitalizării. Totodată, va coordona și realizarea unui Master Plan de infrastructură pentru industria de croaziere fluviale cu scopul creșterii durabile a acestui sector.

Proiectul va genera un set de planuri de dezvoltare portuară de-a lungul Dunării, care vor constitui fundamentul pentru pregătirea proiectelor de investiții în vederea accesării finanțării europene în următoarea perioadă de programare 2021-2027.

“Mai sunt multe alte proiecte în diferite stadii de pregătire, de exemplu în dana 99 se va face bunkerarea navelor cu LNG. A fost aprobată, deja, realizarea studiului de fezabilitate pentru acest obiectiv de investiții, care va fi realizat curând. Este un angajament al României ca până în 2023 să realizăm acest obiectiv. În plus, pentru realizarea unui terminal LNG, discutăm, în prezent, cu potențiali investitori şi analizăm posibilitatea utilizării energiei fotovoltaice, a potențialului foarte mare privind energia eoliană. Vor trebui efectuate studii, pentru alegerea celor mai potrivite zone, astfel încât să nu fie afectate culoarele de navigație, mediul, pescuitul”, a completat directorul general.

Tot cu fonduri europeneîn valoare de 69 milioane euro, CNAPM reuşeşte în 2021 reabilitarea totală a infrastructurii de navigaţie, în port, a subliniat, Florin Goidea, referindu-se la implementarea unor proiecte europene prin POIM şi CEF (Connecting Europe Facility).

Este vorba despre proiectele “Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creșterii adâncimilor șenalelor și bazinelor și a siguranței navigației în Portul Constanța“– proiect finanțare POIM 2014-2020, în valoare echivalentă de 50 milioane euro, fără TVA, “Implementarea unei dane specializate într-o zonă cu adâncimi mari (Dana 80)– finanțare POIM 2014-2020 ( 5 mil. euro) şi cele finanţate prin programul PROTECT ce prevede:

Modernizarea sistemului de semnalizare din bazinele portuare și de pe calea navigabilă, achiziționarea și punerea în funcțiune a unei nave tehnice şi realizarea infrastructurii de acostare pentru nave tehnice și amenajare platformă (echipamente + utilități) pentru servicii conexe navelor tehnice.

În contex, Florin Goidea a atras atenţia că în anul 2021 compania finananţează, din surse proprii, alte 23 de obiective cu un buget cumulat de aproximativ 143 milioane lei, fără TVA.

Pentru anul 2021 sunt programate a se lansa în execuţie o serie de investiții și reparații finanţate din surse proprii, unele urmând a se desfăşura pe mai mulţi ani. Este vorba despre lucrări noi şi modernizări la rețele electrice de iluminat şi rețele de alimentare cu apă, la canalizare, reparaţii capitale la trecerile la nivel cu liniile CF, o hală pentru parcul auto, acces rutier pe latura de vest a Incintei nr.3 din Portul Constanța Sud, elaborarea specificațiilor pentru proiectarea și implementarea unui Port  Community System în porturile martime Constanța Mangalia, lucrări îmbrăcăminte cu asfalt și organizare de șantier – drum Poarta 7 – Poarta 9, 7.165 mii lei, instalare sistem de supraveghere video Puncte Vamale Port Constanța Nord și Sud și integrare în Sistemul de Securitate Perimetrală Port Constanța (SSP – PC),  extindere și reconfigurare sistem de supraveghere și pază a Portului Constanța – Zona Midia, proiectare și execuție lucrări de reparații capitale la prelungire pasaj superior la Curba mare, proiect tehnic și execuție modernizare gospodărie apă poarta 6, proiect tehnic și execuție modernizare stație de tratare ape uzate – Realizarea treptei de denitrificare, taxă de racordare pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța, reparații capitale pasaj superior la Poarta 4, modernizare Dig de larg-Dana 0, reparații capitale pasaj superior la Poarta 4 (servicii de proiectare), reparații Cheu Danele 40, 41, 38, 114 Port Constanța, reparații diguri Constanța  și Midia, reparații la Digul de Nord Port Constanța și proiectare și construcție a două nave tehnice multifuncționale.

“De asemenea, suntem într-un stadiu avansat de pregătire și al altor proiecte, absolut necesare, pentru care nu am identificat încă surse de finanțare din fonduri europene şi care au în vedere, în principal, pregătirea şi adaptarea infrastructurii de protecţie a acvatoriului, la condiţiile de schimbare a climei. Ne referim la reparații capitale la digul de nord (tronsonul cuprins între poarta P1 de acces în port și Farul Alb, cu o lungime de cca. 3540 m), cu o valoare estimată de circa 100 milioane lei și lucrări de reparații capitale la digul de larg din Portul Constanța (tronsonul dintre Farul Alb și extindere Dig de Larg, cu o lungime de cca. 4850 m), valoarea fiind de 113,5 milioane lei”, a conchis Florin Goidea, director general CNAPM Constanţa.

Foto ilustrativ: Dan MIHĂESCU, Sentinela.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.